Садржај
   
Приступнице

Преузмите следећа два PDF фајла, испуните их свим

потребним подацима, однесите/ пошаљите Хагстови или

једном од чланова црквеног одбора.

 

- Приступница за особе старије од 16 година

или на: http://skra.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6687

- Приступница за особе млађе од 16 година

или на: http://skra.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6964

 

Црквени одбор

 

Иконе
Јеванђелисти

 

 

ЦОУО 2005-2011